Kampania 1% na rzecz zwierząt z powiatu legionowskiego